راهنما

 

روش کار با سامانه:

 

  • گام یکم «برگه ی حلالیت خواه» : مشخصات خود را (هر آنچه مایلید) ثبت فرمایید.
  • گام دوم «برگه ی حلالیت دهنده» : مشخصات فردی که از او حلالیت میخواهید را ثبت فرمایید.
  • گام سوم: در این بخش، می بایست اطلاعات دقیقی از موضوعی که می خواهید بابتش حلالیت بگیرید ( شامل زمان دقیق، مکان دقیق، حلالیت دهنده و …) را ثبت فرمایید. دقت شود که این جزئیات می بایست در عین سادگی و کوتاه نویسی، به حدی شفاف باشد که دیگر کاربران بتوانند با خواندن نشانی ها و نشانه هایی که ثبت کرده اید یا شما را در یافتن فرد حلالیت دهنده یاری کنند، یا برای روش اصولی کسب حلالیت به شما مشاوره دهند و یا بتوانند میانجیگری خودشان برای حل مشکل را امکان سنجی کنند.
  • نکته: در موارد خاص فرد حلالیت خواه ممکن است به دلایل شخصی نخواهد خود را و یا فرد حلالیت دهنده (و یا هر دو) را صریحا و به وضوح معرفی کند. در این صورت باز هم می تواند پیام خود را با ایماء و اشاره به گونه ای بنویسد که فقط خودشو فرد حلالیت خواه (در صورت خواندن پیام) بدانند که کدام موضوع و قضیه است. در این صورت با صلاحدید مدیریت سامانه پیام ها به صورت عمومی و یا خصوص منتشر یامنتقل خواهد شد. 
  • گام چهارم «برگه ی درخواست» : جزئیات بیشتری از در خواست خود را ثبت میفرمایید. مثلاً مایلید نوع انتشار عمومی باشد یا خصوصی؟ و یا نوع درخواست شما چیست؟ مشاوره میخواهید؟ میانجی میخواهید؟ در جستجوی حلالیت دهنده اید؟
  • گام پنجم «برگه ی تایید» : کل پیام و درخواست خود را در یک فرم جامع می بینید و پس از مطالعه و اطمینان از صحت پیام دگمه ی تایید را میزنید تا برای مدیریت سامانه ارسال شود. در پس اتز این مرحله سامانه یک کد پیگیری به شما ارائه خواهد کرد شما می بایست این مکد را یادداشت کنید و نزد خود محفوظ نگه دارید تا در پسگیری های بعدی ( به ویژه اگر پیامتان   خصوصی است) بتوانید روندها و فرآیندهای بعدی را پیگیری فرمایید. 

 

شیوه ی انتشار یا انتقال پیام ها

  • تمام پیام های وارده به سامانه در مرحله ی ثبت، توسط کاربر مشخص میشود که آیا اجازه ی انتشار عمومی دارد و و یا صرفاً می بایست به صورت خصوصی برای فرد حلالیت دهنده یا برای مشاوردهندگان یا برای افراد میانجی ارسال شود. 
  • در مرحله ی دوم پیام های رسیده از حلالیت خواهان پس از بررسی توسط مدیریت سامانه و با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف (اخلاقی، حقوقی، …) اجازه ی انتشار (عمومی/خصوصی) خواهد یافت . یعنی ممکن است کاربر اططلاعات شخصی خود یا  دیگری را برای انتشار عمومی ارائه کند اما مدیریت سامانه از لحاظ حقوقی یا اخلاقی یا … امنکان نشر عمومی پیام را نداشته باشد که در این صورت پاسخ به صورت خصوصی برای فرد متقاضی ارسال خواهد شد. در غیر این صورت، چنانچه منع عمومی یا خصوصی در نشر پیام وجود نداشته باشد طبق درخواست کاربران پیام یا به صورت عمومی منتشر و یا به صورت خصوص برای فرد موردتقاضا منتقل خواهد شد.

 

 

 

 

 

 


تمامی حقوق برای این سامانه محفوظ است - نسخه 1.05.00